پنل‌های برگزار شده - گزارش پنل سی ام میز آینده پژوهی آموزش عالی منتشر شد

سی امین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان (پیشران‌ها و بازدارنده‌های آتی دانشگاه در دهه ۱۴۰۰: آینده اندیشی برای دوره برنامه هفتم) توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای دانشگاه های کاشان، یزد، مشاور معاون امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتحادیه موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، رئیس پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، جمعی از مدیران دانشگاهی، برخی از اساتید و صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ به صورت مجازی برگزار شد.