کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

گزارش پنل سی ام میز آینده پژوهی آموزش عالی منتشر شد

سی امین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان (پیشران‌ها و بازدارنده‌های آتی دانشگاه در دهه ۱۴۰۰: آینده اندیشی برای دوره برنامه هفتم) توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای دانشگاه های کاشان، یزد، مشاور معاون امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتحادیه موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، رئیس پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، جمعی از مدیران دانشگاهی، برخی از اساتید و صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ به صورت مجازی برگزار شد.
 

کلیدواژه ها: پنل 30 | میز آینده پژوهی آموزش عالی |