سخنرانی دکتر نسرین نورشاهی


دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع محیط آنلاین و مجازی: فضایی برای پاسخ گویی اجتماعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی" در اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران ارائه می دهد. این سخنرانی از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰ روز یکشنبه بیستم مهرماه برگزار می شود.

کلیدواژه ها: آموزش و یادگیری الکترونیکی | دکتر نسرین نورشاهی | محیط آنلاین و مجازی | فضایی برای پاسخ گویی اجتماعی دانشگاهها | کنفرانس ملی آسیب‌شناسی |