کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

فراخوان مقاله برای ویژه نامه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی

فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی" برای ویژه نامه خود با عنوان "کرونا و آموزش عالی" فراخوان مقاله داد.
 


به گزارش روابط عمومی موسسه، این فصلنامه به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود تصمیم به انتشار ویژه نامه ای با موضوع: «کرونا و آموزش عالی» در محورهای زیرگرفته است:

 
۱- کرونا و آینده آموزش عالی
۲- بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات کرونا بر دانشگاه ها و آموزش عالی
۳- کرونا و ارزیابی کیفیت آموزش عالی
۴- کرونا و بین المللی شدن آموزش عالی
۵- تاثیرات کرونا بر آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی
۶- کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
۷- کرونا و الزامات آموزش آنلاین
۸- تآثیرات کوتاه مدت و بلند مدت کرونا بر کارکردهای آموزش عالی
۹- مطالعه تطبیقی تجارب موفق و ناموفق دانشگاه های دنیا در مواجهه با کرونا
از پژوهشگران و علاقمندان دعوت می شود متن کامل مقالات خود را به آدرس اینترنتی فصلنامه http://journal.irphe.ac.ir ارسال و حتماً عبارت «مقاله مربوط به ویژه نامه کرونا و آموزش عالی» را ذکر نمایند. همچنین لازم است مقالات ارسالی بر اساس فرمت نگارش و تنظیم مقالات فصلنامه تدوین شود.
 

کلیدواژه ها: فصلنامه علمی پژوهشی | پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی | کرونا و آموزش عالی |