کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

خلاصه اجرایی بیش از پنجاه طرح تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پورتال کتابخانه دیجیتال موسسه در دسترس علاقمندان قرار گرفت

خلاصه اجرایی پنجاه و پنج طرح پژوهشی که توسط اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین شده است در پورتال کتابخانه دیجیتال موسسه بارگذاری شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه علاقمندان برای مشاهده و دریافت طرح های مربوطه می توانند به تارنمای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به نشانی irphe.ac.ir مراجعه و با انتخاب کتابخانه دیجیتال در قسمت سامانه ها، خلاصه اجرایی ۵۵ طرح تحقیقاتی که توسط اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین شده است را ملاحظه و نسبت به دریافت فایل الکترونیکی طرح های تحقیقاتی مورد نظر خود اقدام نمایند.


کلیدواژه ها: طرح های پژوهشی | کتابخانه دیجیتال | دریافت فایل الکترونیکی طرح های تحقیقاتی |