کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

گزارش پنل بیست و نهم میز آینده پزوهی آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 | 

بیست و نهمین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "بررسی آینده دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه" توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، روسای دانشگاه های شهیدبهشتی، علامه طباطبایی، کاشان، یزد و صنعتی نوشیروانی، معاون امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه، جمعی از مدیران دانشگاهی، برخی از اساتید و صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه ۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.

کلیدواژه ها: پنل 29 | گزارش پنل |