کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

شماره جدید فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 

شماره ۹۵ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر را می‌خوانید:
 
  • رویکرد قابلیت و عدالت در آموزشعالی: فراترکیب قابلیتهای دانشجویان تالیف مهدی مهدی،محمد یمنیدوزی سرخابی،مرتضی رضاییزاده و مرتضی منادی
  • طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اَکِر تالیف نرگس کشتی آرای، رضا اقدامپور و رضا اسماعیلی
  • شناسایی مؤلفههای آموزش و توسعه سرمایهانسانی در گذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده به روش آمیخته تالیف معصومه نقدی، بدری شاه طالبی و محمدعلی نادی
  • آموزش رشته معماری و انرژی در ایران: فرصتها و چالشها تالیف فاطمه اکرمی ابرقویی
  • دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک: ارائه مدل نقشهای راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه تالیف محمد مهدی فراحی و فاطمه بیگی نصرآبادی
  • سنخشناسی دانشگاههای برتر جهان از منظر توسعه پایدار تالیف مهتاب پورآتشی و اصغر زمانی
  • فرهنگ سازمانی و اثربخشی رهبری در سطح اداری دانشگاه؛ پیمایش ملی گلوب در ایران تالیف مقصود فراستخواه و رضا منیعی
  • چکیده مقالات به زبان انگلیسی

این شماره از مجله در ۱۸۰ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.

کلیدواژه ها: فصلنامه 95 | پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی |