پنل‌های برگزار شده - برگزاری بیست و هشتمین پنل میز آینده‌پژوهی آموزش عالی

پنل بیست و هشتم میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان «تحلیل سناریوهای عبور دانشگاه ایرانی از شرایط کرونایی و تحریمی» توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل‌های میز آینده‌پژوهی با حضور جمعی از روسا و مدیران دانشگاهی، برخی از صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاهی به صورت مجازی و به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،  از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز دوشنبه ششم مردادماه ۹۹ برگزار شد.