پیام خود را بنویسید

اطلاعیه شماره ۳ در خصوص فراخوان جذب هیات علمی شهریورماه ۱۳۹۷ موسسه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

قابل توجه متقاضیان گرامی شرکت کننده در فراخوان جذب هیات علمی شهریور ماه سال ۹۷ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 
در راستای بررسی توانمندی علمی شرکت کنندگان در فراخوان جذب هیأت علمی شهریور ماه ۱۳۹۷ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به اطلاع می‌رساند مصاحبه علمی متقاضیان «رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی» براساس برنامه‌ زمانبندی شده در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ و مصاحبه علمی متقاضیان «رشته برنامه ریزی درسی» براساس برنامه‌ زمانبندی شده در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۳ و مصاحبه علمی متقاضیان «رشته مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی» براساس برنامه زمانبندی شده در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ و مصاحبه علمی متقاضیان «رشته مهندسی کامپیوتر» براساس برنامه زمانبندی شده در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۵ در محل مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، طبقه ۴، سالن دکتر علی اکبر سیاری برگزار خواهد شد.
موجب امتنان است رأس ساعت مقرر به همراه اصل کلیه مستندات (اصل کارت ملی، شناسنامه، مدارک تحصیلی، رساله دکتری، پایان نامه ارشد، اصل کلیه سوابق پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی و ...) برای مصاحبه حضور بهم رسانید.
یادآور می شود ساعت مصاحبه هریک از متقاضیان از طریق پیامک و ایمیل اعلام خواهد شد و عدم حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ و ساعت مقرر به منزله انصراف قطعی متقاضی از طی مراحل فراخوان جذب هیات علمی موسسه است و امکان برگزاری مصاحبه مجدد میسر نخواهد بود.

کلیدواژه ها: فراخوان جذب هیات علمی | مصاحبه حضوری |