کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

کتاب طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 

کتاب "طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل" تألیف جرالدین اونیل توسط دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر فرهاد ابراهیم آبادی و دکتر جعفر توفیقی ترجمه و در ۲۰۴ صفحه به بهای ۴۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در یازده فصل تدوین شده و مترجمین در مورد کتاب چنین بیان کرده اند: به دلیل اهمیت طراحی صحیح برنامه ­های­ درسی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران به یک کتاب به­ روز و جامعی نیاز است تا در این خصوص راهنمای اساتید و برنامه­ ریزان باشد. از این رو کتاب جرالدین اونیل با عنوان «طراحی برنامه ­درسی در آموزش عالی: از نظریه تا عمل» از جمله کتاب­های مناسبی است که نظریه و عمل را همزمان مورد توجه قرار داده است. با اذعان به اهمیت این کتاب مترجمان اقدام به ترجمه آن نموده­ اند تا به استادان دانشگاه‌ها، گروه­های آموزشی، طراحان و برنامه‌ریزان امر تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی و سایر دست اندرکاران، در طراحی صحیح برنامه­ های درسی کمک شود. به دلیل اهمیت طراحی صحیح برنامه­ های ­درسی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران به یک کتاب به ­روز و جامعی نیاز است تا در این خصوص راهنمای اساتید و برنامه ­ریزان باشد. از این رو کتاب جرالدین اونیل با عنوان «طراحی برنامه ­درسی در آموزش عالی: از نظریه تا عمل» از جمله کتاب­های مناسبی است که نظریه و عمل را همزمان مورد توجه قرار داده است. با اذعان به اهمیت این کتاب مترجمان اقدام به ترجمه آن نموده ­اند تا به استادان دانشگاه‌ها، گروه­های آموزشی، طراحان و برنامه‌ریزان امر تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی و سایر دست اندرکاران، در طراحی صحیح برنامه ­های درسی کمک شود.
 

کلیدواژه ها: دکتر مریم حسینی | دکتر فرهاد ابراهیم آبادی | جرالدین اونیل | طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل | دکتر جعفر توفیقی |