کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد


شماره ۹۴ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است:
 
  • نگاهی به پدیده پایان نامه نویسی در ایران: سیاستگذاریها و زمینه های امکان تالیف عباس کاظمی و زهرا اصغری
  • واکاوی تجارب زیسته دانشجویان دکتری در خصوص مسئولیتهای استاد راهنما به عنوان ارشاد کننده پژوهشی تالیف قاسم سلیمی و نیره حسینی
  • تبیین رابطه جامعه پذیری علمی و شکل گیری هویت دانشجویی تالیف محسن نیازی و الهام شفائی مقدم
  • استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاههای منتخب تالیف هادی یوسفی، محمد اسدبگی و صالح رشید حاجی خواجه لو
  • مهاجرت بازگشتی متخصصان و آموزش عالی ایران: آسیب شناسی فرایند بازیابی هویت حرفه ای مهاجران در نهاد دانشگاه تالیف سعیده سعیدی
  • طراحی و اعتبارسنجی الگوی ساختار اجتماعی فرهنگی دانشگاهها تالیف غلامرضا شمس و خالد میراحمدی
  •  چکیده مقالات به زبان انگلیسی

کلیدواژه ها: فصلنامه 94 |