کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 

دکتر سمیه فریدونی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کتاب «علم‌ورزی زنان در میدان دانشگاه» را نقد و بررسی می کند. این نشست توسط پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی دو شنبه، ۹تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۵ تا ۱۷، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
دکتر خدیجه کشاورز و دکتر نفیسه شریفی دیگر سخنرانان این نشست خواهند بود.

کلیدواژه ها: دکتر سمیه فریدونی | علم ورزی زنان |