مرحله سوم - پیمایش دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

ردیف نام دانشگاه استان محل استقرار دانشگاه تعداد فرم تکمیل شده
۱ دانشگاه صنعتی همدان همدان ۵۹
۲ دانشگاه رازی کرمانشاه ۷۳۴
۳ دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ۱۴
۴ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان خوزستان ۸
۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ۶
۶ دانشگاه تهران تهران ۳۴۶
۷ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ۶۰
۸ پژوهشگاه مواد و انرژی البرز ۵
۹ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه خوزستان ۲
۱۰ دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۲۸۰
۱۱ دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ۲۷۷
۱۲ دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی ۲۶
۱۳ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان زنجان ۴۳
۱۴ مرکز آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ۷
۱۵ دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ۵۳۲
۱۶ دانشگاه یزد یزد ۴۶۸
۱۷ دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان اصفهان ۳۳
۱۸ مجتمع آموزش عالی نهاوند ویژه خواهران همدان ۲
۱۹ دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین گلبهار خراسان رضوی ۱۳
۲۰ دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۲۶۵
۲۱ دانشگاه اصفهان اصفهان ۵۴۵
۲۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ۴۲
۲۳ دانشگاه فنی و حرفه ای مرکزی ۷۶
۲۴ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا قزوین ۱۷
۲۵ دانشگاه علم و هنر یزد یزد ۹۴
۲۶ دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ۳۴۹
۲۷ دانشگاه حکیم سبزواری خراسان رضوی ۹۳
۲۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ۱۹
۲۹ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران ۳
۳۰ دانشگاه گنبد کاووس گلستان ۵۵
۳۱ دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ۵۷۵
۳۲ دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران ۵۰
۳۳ دانشگاه لرستان لرستان ۱۷۶
۳۴ دانشگاه فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان ۵۵
۳۵ دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان ۸۷
۳۶ دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان غربی ۳۲
۳۷ دانشگاه فنی و حرفه ای تهران ۳۳
۳۸ دانشگاه فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری ۲۰
۳۹ دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ۲۸۷
۴۰ دانشگاه فنی و حرفه ای فارس ۲۸۳
۴۱ دانشگاه هنر تهران تهران ۸۳
۴۲ دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ۶۰
۴۳ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان خراسان رضوی ۱۷
۴۴ دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان ۱۵۲
۴۵ دانشگاه فنی و حرفه ای ایلام ۵
۴۶ دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ۶
۴۷ دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی ۲۳۷
۴۸ دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی ۱۶
۴۹ دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان ۵۷
۵۰ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان ۲۸
۵۱ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدان ۱۳
۵۲ دانشگاه فنی و حرفه ای اردبیل ۱
۵۳ دانشگاه فنی و حرفه ای قم ۱۶
۵۴ دانشگاه کوثر خراسان شمالی ۲۲
۵۵ دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان ۱۵
۵۶ دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) لرستان ۸۲
۵۷ دانشگاه دامغان سمنان ۷۲
۵۸ دانشگاه تفرش مرکزی ۷۷
۵۹ دانشگاه الزهرا تهران ۹۸
۶۰ دانشگاه سمنان سمنان ۱
۶۱ دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ۱۱۵
۶۲ دانشگاه صنعت نفت خوزستان ۸۰
۶۳ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان کرمان ۱۷۶
۶۴ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ۷۷
۶۵ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت گیلان ۲۳
۶۶ دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی ۲
۶۷ دانشگاه کاشان اصفهان ۱۷۳
۶۸ دانشگاه صنعتی شیراز فارس ۳۵
۶۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذربایجان شرقی ۵۵
۷۰ دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان ۱۵
۷۱ دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان ۵۷۳
۷۲ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران ۷
۷۳ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهران ۱
۷۴ دانشگاه هنر شیراز فارس ۲
۷۵ دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه تهران ۹
۷۶ پژوهشگاه هوا فضا تهران ۷
۷۷ دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ۵۴
۷۸ دانشگاه جامع علمی-کاربردی ایلام ۱
۷۹ دانشگاه جامع علمی-کاربردی آذربایجان غربی ۴
۸۰ دانشگاه جامع علمی-کاربردی آذربایجان شرقی ۳۱
۸۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ۲۸۷
۸۲ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ۴۸
۸۳ دانشگاه علم و فناوری مازندران مازندران ۵۱
۸۴ دانشگاه گلستان گلستان ۱۴
۸۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان جنوبی ۷
۸۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی گلستان ۲
۸۷ دانشگاه جامع علمی-کاربردی کرمان ۱
۸۸ دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان ۱۸۴
۸۹ دانشگاه صنعتی قم قم ۳۹
۹۰ دانشگاه جامع علمی-کاربردی همدان ۷۲
۹۱ دانشگاه فنی و حرفه ای یزد ۳۳
۹۲ دانشگاه جامع علمی-کاربردی هرمزگان ۳۱
۹۳ دانشگاه ولایت سیستان و بلوچستان ۵
۹۴ دانشگاه جیرفت کرمان ۶
۹۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی زنجان ۳
۹۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی ۳
۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۵۳۶
۹۸ دانشگاه فنی و حرفه ای خوزستان ۹۰
۹۹ دانشگاه صنعتی سجاد خراسان رضوی ۱۴
۱۰۰ مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی ۱۵
۱۰۱ دانشگاه فنی و حرفه ای البرز ۳
۱۰۲ دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ۲
۱۰۳ دانشگاه جامع علمی-کاربردی قم ۲۷۶
۱۰۴ دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان شرقی ۳۱
۱۰۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی قزوین ۹۶
۱۰۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی یزد ۱۴
۱۰۷ دانشگاه جامع علمی-کاربردی تهران ۳۶
۱۰۸ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان ۶
۱۰۹ موسسه آموزش عالی پیام اصفهان ۱۰
۱۱۰ موسسه آموزش عالی قدیر گیلان ۱۲
۱۱۱ موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین تهران ۱
۱۱۲ دانشگاه جامع علمی-کاربردی چهارمحال و بختیاری ۵
۱۱۳ دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر ۳۱
۱۱۴ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان خوزستان ۱۰
۱۱۵ دانشگاه فنی و حرفه ای زنجان ۴
۱۱۶ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان ۴
۱۱۷ دانشگاه شاهد تهران ۲۲۸
۱۱۸ دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ۱۴
۱۱۹ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تهران ۲
۱۲۰ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فارس ۲
۱۲۱ دانشگاه مفید قم ۸
۱۲۲ مجتمع آموزش عالی شیروان خراسان شمالی ۸
۱۲۳ دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ۲۸
۱۲۴ دانشگاه فرهنگیان یزد ۵۲
۱۲۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی کردستان ۲۴
۱۲۶ دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی ۱
۱۲۷ دانشگاه ملایر همدان ۴۱۶
۱۲۸ دانشگاه فرهنگیان اردبیل ۳۲
۱۲۹ دانشگاه فرهنگیان کردستان ۲۵
۱۳۰ دانشگاه فرهنگیان همدان ۱۴
۱۳۱ دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ۶
۱۳۲ دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان ۶
۱۳۳ دانشگاه فرهنگیان لرستان ۱۶
۱۳۴ دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ۲
۱۳۵ دانشگاه فرهنگیان تهران ۱۱
۱۳۶ دانشگاه فرهنگیان خوزستان ۱
۱۳۷ دانشگاه فرهنگیان زنجان ۱۶
۱۳۸ دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ۳
۱۳۹ دانشگاه فرهنگیان ایلام ۲۲
۱۴۰ دانشگاه فنی و حرفه ای هرمزگان ۲
۱۴۱ دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ۱۵
۱۴۲ دانشگاه فرهنگیان فارس ۷
۱۴۳ دانشگاه فرهنگیان مرکزی ۲۹
۱۴۴ دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۲۰
۱۴۵ دانشگاه فرهنگیان گلستان ۹
۱۴۶ دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۹۴
۱۴۷ دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری ۷
۱۴۸ دانشگاه فرهنگیان گیلان ۶
۱۴۹ موسسه آموزش عالی ناصر خسرو مرکزی ۱۰
۱۵۰ موسسه آموزش عالی آفاق آذربایجان غربی ۳۰
۱۵۱ دانشکده علوم انسانی در دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان ویژه خواهران کرمان ۱۵
۱۵۲ دانشگاه کردستان کردستان ۱۲
۱۵۳ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی قزوین ۱۲۷
۱۵۴ موسسه آموزش عالی پیشتازان فارس ۲
۱۵۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی اصفهان ۳۵
۱۵۶ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تهران ۴
۱۵۷ موسسه آموزش عالی شهید رضایی کرمانشاه ۳
۱۵۸ مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان ۱۵
۱۵۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ۸۰
۱۶۰ دانشگاه فرهنگیان البرز ۸
۱۶۱ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی ۳
۱۶۲ موسسه آموزش عالی تاکستان قزوین ۴
۱۶۳ دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه ۲۴
۱۶۴ دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ۷
۱۶۵ موسسه آموزش عالی احرار گیلان ۲۳
۱۶۶ مجتمع آموزش عالی آیت الله حائری میبد یزد ۱۶
۱۶۷ دانشگاه گیلان گیلان ۲۴۷شبکه‌های بین المللی پیمایش

 

INGRADNET.ORG          qtafi.de

 
KOAB MODEL DEVELOPED          KOAB COORDINATOR

سازمان‌های همکار در پیمایش

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی         پژوهشکده آمار   
 

مجری‌های رصد در سطح دنیا

 

          
          
northwestern.edu
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | irantrace

Designed & Developed by : Yektaweb