مرحله سوم - پیمایش دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

ردیف نام دانشگاه استان محل استقرار دانشگاه تعداد فرم تکمیل شده
۱ دانشگاه صنعتی همدان همدان ۵۹
۲ دانشگاه رازی کرمانشاه ۷۴۲
۳ دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ۱۵
۴ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان خوزستان ۸
۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ۶
۶ دانشگاه تهران تهران ۳۵۶
۷ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ۶۰
۸ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه خوزستان ۳
۹ پژوهشگاه مواد و انرژی البرز ۵
۱۰ دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۲۸۷
۱۱ دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ۲۸۰
۱۲ دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی ۲۶
۱۳ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان زنجان ۴۵
۱۴ مرکز آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ۷
۱۵ دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ۵۹۷
۱۶ دانشگاه یزد یزد ۴۷۰
۱۷ دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان اصفهان ۳۳
۱۸ مجتمع آموزش عالی نهاوند ویژه خواهران همدان ۲
۱۹ دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین گلبهار خراسان رضوی ۱۳
۲۰ دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۲۷۳
۲۱ دانشگاه اصفهان اصفهان ۵۵۳
۲۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ۴۵
۲۳ دانشگاه فنی و حرفه ای مرکزی ۷۷
۲۴ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا قزوین ۱۷
۲۵ دانشگاه علم و هنر یزد یزد ۹۴
۲۶ دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ۳۵۵
۲۷ دانشگاه حکیم سبزواری خراسان رضوی ۹۸
۲۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ۱۹
۲۹ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران ۴
۳۰ دانشگاه گنبد کاووس گلستان ۵۶
۳۱ دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ۵۸۸
۳۲ دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران ۵۳
۳۳ دانشگاه لرستان لرستان ۱۷۸
۳۴ دانشگاه فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان ۵۵
۳۵ دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان ۸۷
۳۶ دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان غربی ۳۲
۳۷ دانشگاه فنی و حرفه ای تهران ۳۶
۳۸ دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ۲۸۹
۳۹ دانشگاه فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری ۲۰
۴۰ دانشگاه فنی و حرفه ای فارس ۲۹۰
۴۱ دانشگاه هنر تهران تهران ۸۳
۴۲ دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ۶۰
۴۳ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان خراسان رضوی ۱۸
۴۴ دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان ۲۷۰
۴۵ دانشگاه فنی و حرفه ای ایلام ۵
۴۶ دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ۷
۴۷ دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی ۲۴۸
۴۸ دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی ۱۷
۴۹ دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان ۵۸
۵۰ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان ۲۸
۵۱ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدان ۱۳
۵۲ دانشگاه فنی و حرفه ای اردبیل ۲
۵۳ دانشگاه فنی و حرفه ای قم ۱۸
۵۴ دانشگاه کوثر خراسان شمالی ۳۱
۵۵ دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان ۱۸
۵۶ دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) لرستان ۸۲
۵۷ دانشگاه دامغان سمنان ۷۳
۵۸ دانشگاه تفرش مرکزی ۷۷
۵۹ دانشگاه الزهرا تهران ۱۰۱
۶۰ دانشگاه سمنان سمنان ۱
۶۱ دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ۱۱۹
۶۲ دانشگاه صنعت نفت خوزستان ۸۰
۶۳ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان کرمان ۱۷۸
۶۴ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ۷۷
۶۵ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت گیلان ۲۳
۶۶ دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی ۲
۶۷ دانشگاه کاشان اصفهان ۱۷۴
۶۸ دانشگاه صنعتی شیراز فارس ۳۶
۶۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذربایجان شرقی ۵۷
۷۰ دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان ۱۵
۷۱ دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان ۵۸۰
۷۲ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران ۷
۷۳ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهران ۱
۷۴ دانشگاه هنر شیراز فارس ۲
۷۵ دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه تهران ۹
۷۶ پژوهشگاه هوا فضا تهران ۷
۷۷ دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ۵۴
۷۸ دانشگاه جامع علمی-کاربردی ایلام ۱
۷۹ دانشگاه جامع علمی-کاربردی آذربایجان غربی ۴
۸۰ دانشگاه جامع علمی-کاربردی آذربایجان شرقی ۳۱
۸۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ۲۹۰
۸۲ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ۴۸
۸۳ دانشگاه علم و فناوری مازندران مازندران ۵۱
۸۴ دانشگاه گلستان گلستان ۱۴
۸۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان جنوبی ۷
۸۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی گلستان ۲
۸۷ دانشگاه جامع علمی-کاربردی کرمان ۱
۸۸ دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان ۲۱۰
۸۹ دانشگاه صنعتی قم قم ۴۰
۹۰ دانشگاه جامع علمی-کاربردی همدان ۷۷
۹۱ دانشگاه فنی و حرفه ای یزد ۸۰
۹۲ دانشگاه جامع علمی-کاربردی هرمزگان ۳۱
۹۳ دانشگاه ولایت سیستان و بلوچستان ۷۳
۹۴ دانشگاه جیرفت کرمان ۶
۹۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی زنجان ۳
۹۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی ۳
۹۷ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۵۴۲
۹۸ دانشگاه فنی و حرفه ای خوزستان ۹۴
۹۹ دانشگاه صنعتی سجاد خراسان رضوی ۱۴
۱۰۰ مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی ۱۵
۱۰۱ دانشگاه فنی و حرفه ای البرز ۳
۱۰۲ دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ۲
۱۰۳ دانشگاه جامع علمی-کاربردی قم ۲۸۲
۱۰۴ دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان شرقی ۳۱
۱۰۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی قزوین ۹۷
۱۰۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی یزد ۱۴
۱۰۷ دانشگاه جامع علمی-کاربردی تهران ۳۷
۱۰۸ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان ۸۶
۱۰۹ موسسه آموزش عالی پیام اصفهان ۱۳
۱۱۰ موسسه آموزش عالی قدیر گیلان ۱۲
۱۱۱ موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین تهران ۱
۱۱۲ دانشگاه جامع علمی-کاربردی چهارمحال و بختیاری ۵
۱۱۳ دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر ۳۱
۱۱۴ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان خوزستان ۱۰
۱۱۵ دانشگاه فنی و حرفه ای زنجان ۴
۱۱۶ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان ۴
۱۱۷ دانشگاه شاهد تهران ۲۳۱
۱۱۸ دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ۱۴
۱۱۹ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تهران ۲
۱۲۰ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فارس ۲
۱۲۱ دانشگاه مفید قم ۸
۱۲۲ مجتمع آموزش عالی شیروان خراسان شمالی ۸
۱۲۳ دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ۲۹
۱۲۴ دانشگاه فرهنگیان یزد ۵۲
۱۲۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی کردستان ۲۴
۱۲۶ دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی ۱
۱۲۷ دانشگاه ملایر همدان ۴۲۰
۱۲۸ دانشگاه فرهنگیان اردبیل ۳۲
۱۲۹ دانشگاه فرهنگیان کردستان ۲۵
۱۳۰ دانشگاه فرهنگیان همدان ۱۴
۱۳۱ دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ۶
۱۳۲ دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان ۶
۱۳۳ دانشگاه فرهنگیان لرستان ۱۶
۱۳۴ دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ۲
۱۳۵ دانشگاه فرهنگیان تهران ۱۱
۱۳۶ دانشگاه فرهنگیان خوزستان ۱
۱۳۷ دانشگاه فرهنگیان زنجان ۱۶
۱۳۸ دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ۳
۱۳۹ دانشگاه فرهنگیان ایلام ۲۲
۱۴۰ دانشگاه فنی و حرفه ای هرمزگان ۳
۱۴۱ دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ۱۵
۱۴۲ دانشگاه فرهنگیان فارس ۷
۱۴۳ دانشگاه فرهنگیان مرکزی ۲۹
۱۴۴ دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۲۰
۱۴۵ دانشگاه فرهنگیان گلستان ۹
۱۴۶ دانشگاه صنعتی شریف تهران ۲۰۰
۱۴۷ دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری ۷
۱۴۸ دانشگاه فرهنگیان گیلان ۶
۱۴۹ موسسه آموزش عالی ناصر خسرو مرکزی ۱۰
۱۵۰ موسسه آموزش عالی آفاق آذربایجان غربی ۳۰
۱۵۱ دانشکده علوم انسانی در دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان ویژه خواهران کرمان ۱۵
۱۵۲ دانشگاه کردستان کردستان ۱۲
۱۵۳ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی قزوین ۱۳۲
۱۵۴ موسسه آموزش عالی پیشتازان فارس ۲
۱۵۵ دانشگاه جامع علمی-کاربردی اصفهان ۳۷
۱۵۶ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تهران ۴
۱۵۷ موسسه آموزش عالی شهید رضایی کرمانشاه ۳
۱۵۸ مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان ۱۵
۱۵۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ۸۱
۱۶۰ دانشگاه فرهنگیان البرز ۸
۱۶۱ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی ۳
۱۶۲ موسسه آموزش عالی تاکستان قزوین ۴
۱۶۳ دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ۱۲۱
۱۶۴ دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه ۲۴
۱۶۵ موسسه آموزش عالی احرار گیلان ۲۳
۱۶۶ مجتمع آموزش عالی آیت الله حائری میبد یزد ۲۲
۱۶۷ دانشگاه گیلان گیلان ۳۲۶
۱۶۸ موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد ۵۴
۱۶۹ موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان ۱
۱۷۰ دانشگاه شهید چمران اهواز خوزستان ۲شبکه‌های بین المللی پیمایش

 

INGRADNET.ORG          qtafi.de

 
KOAB MODEL DEVELOPED          KOAB COORDINATOR

DZHW
 

سازمان‌های همکار در پیمایش

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی         پژوهشکده آمار   

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

مجری‌های رصد در سطح دنیا

 

          
          
northwestern.edu
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | irantrace

Designed & Developed by : Yektaweb