کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی دکتر فراستخواه


دکتر مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با عنوان "خطر نابودی بزرگتر و نیاز به طرح دیگری از علم" در وبینار "تعییر رفتار آکادمی در مواجهه با کرونا؛ رویکرد میان رشته ای" ارائه می دهد. این وبینار یکشنبه ۲۱ اردیبهشت از مجموعه نشست های میان رشته ای به همت معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و حلقه میان رشته ای تهران برگزار می شود. دکتر احمد پاکتچی، دکتر قاسم درزی و دکتر حمیدرضا نمازی دیگر سخنرانان این وبینار هستند.

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | تعییر رفتار آکادمی در مواجهه با کرونا | دکتر احمد پاکتچی | دکتر قاسم درزی | دکتر حمیدرضا نمازی |