برگزاری نخستین دوره کارگاه مجازی آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اصول تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/1/20 | 

به ابتکار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران نخستین دوره کارگاه مجازی آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اصول تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه: دوره اول کارگاه آنلاین آشنایی با ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اصول تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی دانشگاه به ابتکار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری و در بستر مجازی مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران در تاریخ ۱۸ فروردین و با تدریس دکتر سیدهادی مرجائی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و حضور مدیران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، صنعتی قم، علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگیان، امام صادق و صنعتی قوجان به صورت مجازی برگزار شد. 
در این کارگاه دکتر مرجائی ضمن طرح مساله و ترسیم وضعیت شاخص های مرتبط با مسئولیت اجتماعی، مفاهیم پایه، ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه و مدل های مفهومی مسئولیت اجتماعی دانشگاه را مورد بحث قرار داد. آشنایی با رویکرد دانشگاه پژوهی (IR) و برنامه ریزی راهبردی مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه و آشنایی با اصول تدوین برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و نحوه تکمیل فرم های کارگاهی از دیگر بخش های این کارگاه بود که با مشارکت شرکت کنندگان صورت گرفت. همچنین در مدت برگزاری کارگاه حاضرین به اعلام نظرات خود پرداختند و بخش پایانی کارگاه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.
گفتنی است برنامه ریزی لازم برای برگزاری دور دوم این کارکاه ویژه روسا و مدیران دانشگاه های کشور برای تاریخ ۲۵ فروردین انجام پذیرفته و مدیران محترم دانشگاهی می‌توانند به منظور ثبت نام به نشانی اینترنتی workshop.irphe.ac.ir مراجعه نمایند.

مطالب مشابه