انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه الزهرا (س)

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد مشارکت و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مالی بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه الزهرا (س) منعقد شد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه تفاهم نامه یاد شده به امضای دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر مهناز ملانظر رئیس دانشگاه الزهرا (س) رسید.
گفتنی است: همکاری در مسیر ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه دانشگاه پژوهی با مشارکت سایر دانشگاه ها برای تبادل تجربیات و اعتبار بخشی و رتبه بندی دانشگاه ها فعال در زمینه دانشگاه پژوهی و مشارکت در شورای ارزیابی فعالیت های دانشگاه پژوهی و همکاری و پشتیبانی های مالی و لجستیکی در برگزاری مراسم اعطای جایزه سال به دانشگاه های ممتاز و فعال در ارتباط با فعالیت های دانشگاه پژوهی، همکاری و پشتیبانی در زمینه استقرار نظام پایش، نظام اجرا و نظام ارزیابی در ارتباط با بازآفرینی نظام جامعه پذیری در دانشگاه و پشتیبانی مالی، علمی، فنی، نرم افزاری، پژوهشی و آموزشی در مسیر تحقق اهداف جامعه پذیری در قالب انجام مطالعات پشتیبان و اجرای برنامه های زیر ساختی و برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی برای مدیران گروه ها و سایر برنامه ها از اهم حورهای تفاهم نامه منعقده بین موسسه و دانشگاه است.

کلیدواژه ها: دانشگاه الزهرا | تفاهم نامه | دکتر مهناز ملانظر | دکتر نسرین نورشاهی |