کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

شماره نود و یک فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 | 

شماره ۹۱ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است:
 

  • ​یعقوب انتظاری، الزامات توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران
  • صبا امیری، یوسف محمدی فر و نادر نادری، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی

  • محسن چوبداری، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی و روح اله مهدیون، نقش تعاملی عوامل فرهنگی و آموزش کارآفرینی بر نیت کارآفرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه تبریز

  • شادی روحانی، حمید رحیمیان، عباس عباس پور، صمد بروزیان و غلامرضا گرایی نژاد، تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه؛ راهی به سوی ثبات مالی

  • نیلوفر نکوزاد، سلیمان احمدی، محمدعلی حسینی و کامران محمدخانی، واکاوی تجربه های زیسته در ارتقای سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی: مدل مفهومی

  • زهرا وقاری زمهریر، مرتضی کرمی و حسین جعفری ثانی، چالش های بازنگری و اجرای برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد

این شماره از مجله در ۱۵۳ صفحه و به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان می باشد. 

کلیدواژه ها: فصلنامه شماره 91 |