با حمایت موسسه: همایش نقش سازمان‌های مردم‌ نهاد در مدیریت خطرپذیری سوانح طبیعی برگزار می‌شود

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و با حمایت و همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، همایش نقش سازمان‌های مردم‌ نهاد در مدیریت خطرپذیری سوانح طبیعی توسط شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در تهران برگزار می‌شود.


به گزارش روابط عمومی موسسه این همایش با هدف افزایش آگاهی‌های اجتماعی، تقویت بنیه علمی، به اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و افزایش اثربخشی سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت خطرپذیری سوانح طبیعی و با محورهای زیر برگزار می شود:  

 الف: قبل از سوانح

 • تجربه‌های موفق سازمان‌های مردم‌نهاد در جهان و منطقه
 • تجربه‌های ملی و محلی سازمان‌های مردم‌نهاد
 • آینده پژوهی، پیشنگری و پیشگیری
 • ایجاد آگاهی ملی، آماده‌سازی و توان‌افزایی و افزایش تاب آوری (از جمله آموزش و افزایش دانش و مهارت‌های تخصصی)
 • اصلاحات ساختاری، بهبود فرایندها و رفع خلاء و موانع حقوقی و قانونی (مانند بیمه و…)، مطالبه‌گری و کنش انتقادی فعال
 • ایجاد و توسعه پایگاه و سامانه جامع اطلاعات
 • افزایش سرمایه‌های اجتماعی، ایجاد شفافیت و اعتماد عمومی

ب: در حین وقوع سوانح

 • تسهیلگری و جلب مشارکت‌های مردمی و محلی و کمک به افزایش اثربخشی فعالیت‌ها
 • شیوه‌های تعامل و همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد با هم
 • شیوه‌های تعامل و همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط (مجریه، مقننه، قضاییه، انتظامی و…)
 • شیوه‌های تعامل و همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد با رسانه‌ها
 • شیوه‌های تعامل و همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد با اجتماعات محلی
 • بایدها و نبایدهای سازمان‌های مردم‌نهاد و شیوه مواجهه با سوانح طبیعی

پ: بعد از وقوع سوانح

 • ارزیابی نحوه مواجهه سازمان‌های مردم‌نهاد با سوانح طبیعی و اثربخشی اجتماعی آنها
 • مستندسازی فعالیت، درس آموخته‌ها و مدیریت دانش
 • پیامدهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از سوانح طبیعی
 • گزارش‌دهی به افکار عمومی
 • راهبردهای خروج بهنگام سازمان‌های مردم‌نهاد از منطقه سانحه دیده

دکتر مقصود فراستخواه مدیر گروه برنامه ریزی آموزش عالی موسسه دبیر علمی و دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی عضو شورای سیاستگذاری این همایش هستند.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای کنفرانس به نشانی http://iranngonetwork.com مراجعه فرمایند.


کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | مدیریت خطرپذیری سوانح طبیعی | نقش سازمان‌های مردم‌ نهاد | مسئولیت اجتماعی |