سخنرانی دکتر حسن بلورچی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

حسن بلورچی فوق دکتری شیمی؛ علوم مواد و نانو کوتینک "تعامل علوم انسانی و مهندسی: ملزومات استفاده از علم و آموزش و پرورش در حوزه آموزش مهندسی" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک گذاری تجارب و ایده‌ها سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: حسن بلورچی | تعامل علوم انسانی و مهندسی |