با همکاری موسسه: نشست تخصصی آموزش عالی و توسعه پایدار برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

نشست تخصصی آموزش عالی و توسعه پایدار توسط قطب علمی آموزش عالی و توسعه و با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست از ساعت ۹ الی ۱۲ روز ۲۸ بهمن و با حضور دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش‌عالی، دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر غلامرضا گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه، دکتر حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکترمحبوبه عارفی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمد یمنی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.


کلیدواژه ها: دکتر صالحی‌عمران | دکتر گرایی‌نژاد | دکتر میرزایی | دکتر عارفی | دکتر یمنی | دانشگاه شهید بهشتی | دکتر مقصود فراستخواه | آموزش عالی و توسعه پایدار |