انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و پردیس البرز دانشگاه تهران

 | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 

تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد مشارکت و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مالی بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و پردیس البرز دانشگاه تهران منعقد شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه تفاهم نامه یاد شده به امضای دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر یونس نوربخش رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران رسید.
گفتنی است: همکاری و مشاوره در مسیر ایجاد دفتر دانشگاه پژوهی در پردیس و پشتیبانی علمی، فنی، نرم افزاری و آموزشی در مسیر تحقق اهداف دفتر، همکاری و مشاور در زمینه ی آمایش رشته ها و رصد رشته ها و میان رشتگی های نو و انتقال تجربیات جهانی، همکاری‌های مشترک علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مالی در مسیر اجرا و پیاده سازی مرحله آزمایشی طرح های جامع موسسه در پردیس در مسیر ایجاد واحد ویژه دانشگاهی و انتقال تجربیات به ستاد وزارت علوم و سایر دانشگاه ها، پشتیبانی برنامه راهبردی پردیس با رویکرد علمی و مشارکتی در مراحل طراحی، پیاده سازی و اجرا و تبادل اسناد و گزارش های مطالعاتی و علمی در ارتباط با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاهی به ویژه با توجه به مدل های دانشگاههای خودگردان، همکاری مشترک در مسیر نهادسازی، مبادله مشاورین تخصصی، پژوهش گر، کارشناس، نرم افزارها و سخت افزارها در مسیر تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اثربخش دانشگاهی و سایر موارد مورد توافق، گسترش همکاری های آموزشی، مبادله استاد و دانشجو، تربیت نیروی متخصص در قالب تعریف دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) و پست داک در رشته ها و موضوعات پژوهشی مورد نیاز، برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی و دوره های آموزش آزاد برای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی و توانمند سازی مدیران، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس و موسسه، گسترش همکاری های پژوهشی و حمایت‌های لازم از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری و پست داک در قلمرو آموزش عالی، همکاری مشترک در مسیر پدید آوردن آثار علمی در برگیرنده کتاب، نشریه، ویژه نامه در ارتباط با مسائل پردیس و نظام آموزش عالی کشور، مستند سازی مجموعه مذاکرات و تدوین درسنامه های علمی، سیاستی، مدیریتی، مالی، اجرایی و ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیت های مشترک و تولیدات علمی حاصله برای انتقال تجربیات همکاری موسسه و پردیس به ستاد وزارت علوم و سایر دانشگاه ها،استفاده از امکانات رفاهی و زیرساخت های همدیگر برای برگزاری همایش‌ها، نشست ها ، کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی و سایر امور رفاهی همکاران عمده محورهای تفاهم نامه منعقده بین موسسه و دانشکده است.


کلیدواژه ها: دکتر یونس نوربخش | دانشگاه تهران | تفاهم نامه همکاری | پردیس البرز دانشگاه تهران | دکتر نسرین نورشاهی |