سخنرانی خانم معصومه قارون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 

معصومه قارون عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نتایج طرح "پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک گذاری تجارب و ایده‌ها، سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: تجارب و ایده‌ها | پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان | معصومه قارون |