کتاب مسائل آموزش عالی ایران، نوشته دکتر غلامرضا ذاکرصالحی نامزد دریافت جایزه کتاب سال شد

 | تاریخ ارسال: 1398/11/12 | 

کتاب «مسائل آموزش عالی ایران»، نوشته دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از سوی خانه کتاب ایران نامزد دریافت جایزه کتاب سال شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از خانه کتاب؛ این کتاب در بخش علوم اجتماعی و موضوع آموزش و پرورش به عنوان نامزد دریافت جایزه کتاب سال ۱۳۹۸ معرفی شد.

کتاب مسائل آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در چهار بخش و ۵۷۹ صفحه منتشر شده است و در این کتاب نشان می دهد مسائل آموزش عالی ایران طیف متعدد و متنوعی را شکل داده است. این اثر با بحث های نظری و تاریخی مرتبط با ایده دانشگاه آغاز می شود و سپس مسئله شناسی گسترده ای را درافق دید خوانندگان می گشاید. 


کلیدواژه ها: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی | دکتر غلامرضا ذاکرصالحی | خانه کتاب ایران | جایزه کتاب سال |