چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

باهمکاری مشترک موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه خوارزمی، چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی با شعار کیفیت آموزش عالی، عاملی در اشتغال دانش آموختگان در روزهای ۳ و ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در تهران برگزار می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این همایش به محورهایی چون: رویکردهای ارزیابی کیفیت برای سنجش اشتغال و کارآفرینی، نقش بازار کار و ذینفعان در ارتقای کیفیت دانشگاه، کیفیت گروه‌‌های آموزشی و مهارت‌‌های اشتغال پذیری دانشجویان ،اشتغال‌‌پذیری دانش آموختگان و شاخص‌‌های آن، بازار کار دانش آموختگان در ایران، روش‌‌های ردیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان، روش‌‌های ارتباط دانشگاه‌‌ها با کارفرما‌یان، چگونگی توسعه مهارت‌‌های حرفه‌‌ای و فردی در میان دانشجویان، ویژگی‌‌های برنامه‌‌های درسی سازگار با نیازهای شغلی کار‌فرمایان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاه‌‌ها در برابر اشتغال دانش آموختگان، آموزش عالی، کسب و کار الکترونیکی می پردازد.

دکتر عزیزاله حبیبی رئیس کنفرانس و دکتر حمیدرضا آراسته دبیر علمی و دکتر معین عباسیان دبیر اجرایی این همایش هستند. 

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت اینترنتی کنفرانس به نشانی:  http://qaus.khu.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶ و موبایل: ۰۹۳۳۳۴۶۳۳۲۷۸ تماس حاصل فرمایند.