کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی دکتر نورشاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/6 | 

دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع: ملاحظاتی در باب توسعه آموزش عالی و توده ای شدن آموزش عالی در هفتمین همایش "پیشرفت توسعه علمی کشور" ارائه می کند. این همایش هشتم بهمن توسط شورای انجمنهای علمی ایران و در دانشگاه خاتم برگزار می شود.

کلیدواژه ها: دکتر نسرین نورشاهی | توسعه آموزش عالی | توده ای شدن آموزش عالی | پیشرفت توسعه علمی کشور | شورای انجمنهای علمی ایران | دانشگاه خاتم |