سخنرانی ​دکتر ذاکرصالحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۵ | 

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کتاب «شهروندی و آموزش عالی» را معرفی و بررسی می کند. این نشست دوشنبه هفت بهمن از مجموعه نشست های فرهنگ و دانشگاه به میزبانی سرای کتاب برگزار می شود.
دکتر سید محمود نجاتی حسینی، آریا متین و ایمان بحیرایی دیگر اعضای این نشست هستند.