پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

آگهی مناقصه

 | تاریخ ارسال: 1398/11/2 | 


آگهی مناقصه

واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس‌دهی آبدارخانه‌ها،
نامه‌رسانی، تایپ و بایگانی
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 
موضوع مناقصه: امور مربوط به نظافت و سرویس‌دهی آبدارخانه‌ها (نظافت سطوح مسقف به میزان تقریبی ۲۵۰۰ مترمربع ۴ طبقه، سرویس‌دهی ۴ آبدارخانه و نامه‌رسانی و تایپ و بایگانی مکاتبات.
تضمین شرکت در مناقصه: واریز مبلغ ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۳۰۲۶۸۴۲۱ نزد بانک کشاورزی شعبه آفریقا کد ۹۹۰ به نام حساب سپرده مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی یا معادل آن ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول کارفرما در وجه مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تاریخ اعتبار ۳ ماهه.
مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۷ لغایت ۹۸/۱۱/۱۶ در ساعات اداری. (۸ الی ۱۶)
شرایط مناقصه: داشتن صلاحیت ارجاع کار و صلاحیت ایمنی HSE از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
محل دریافت اسناد شرکت در مناقصه: تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - خیابان گلفام - پلاک ۷۰ - مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی-واحد دبیرخانه
قیمت اسناد شرکت در مناقصه: واریز مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال به شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۱۷۰۳۰۰۸۱۱۷IR بانک مرکزی به شناسه واریز ۳۹۵۰۲۱۷۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۱۳۵۷۲۱۳۹۵۲۰۴
پایان مهلت تحویل پیشنهادات شرکت در مناقصه به مناقصه گزار: پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹
محل تحویل: خیابان نلسون ماندلا - خیابان گلفام - پلاک ۷۰ - طبقه چهارم - دبیرخانه
تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون: (ساعت ۱۴:۰۰) روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ واقع در سالن کنفرانس واقع در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
«هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می‌شود»

کلیدواژه ها: تایپ | آگهی مناقصه | نظافت | سرویس‌دهی | آبدارخانه‌ها | نامه‌رسانی | بایگانی |