کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی دکتر نورشاهی و دکتر ابراهیمی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/1 | 

دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه و دکتر یزدان ابراهیمی مدیر پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دومین همایش "همگرایی علوم پزشکی سطوح ساختارها و راهکارهای اجرایی" سخنرانی می کنند. این همایش با حمایت موسسه پنجشنبه سوم بهمن در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می شود.

کلیدواژه ها: دکتر نسرین نورشاهی | دکتر یزدان ابراهیمی | همگرایی علوم پزشکی | فرهنگستان علوم پزشکی |