سخنرانی دکتر عباس رشنوادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 

دکتر عباس رشنوادی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کتاب برگ بی برگی را معرفی و بررسی می‌کند. این نشست روز دوشنبه ۳۰ دی ماه از مجموعه نشست‌های یک ماه یک کتاب در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: دکتر عباس رشنوادی | برگ بی برگی |