سخنرانی خانم دکتر مریم حسینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | 

دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "کالبد شکافی پدیده تدوین برنامه درسی در آموزش عالی ایران" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۲۴ دی در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: کالبد شکافی پدیده تدوین برنامه درسی | اشتراک‌گذاری تجارب | دکتر مریم حسینی |