برگزاری کارگاه آموزشی رصد اشتغال فارغ التحصیلان در مؤسسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 

در ادامه کارگاههای آموزشی رصد اشتغال دانش­ آموختگان سومین کارگاه رصد اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه­ ریزی آموزش عالی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این کارگاه که با حضور مدیران و کارشناسان ۱۷ دانشگاه کشور برگزار شد در ابتدا مباحث نظری و تجربه های پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در سطح جهان و در ادامه تاریخچه‌ای‌ از پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در ایران توسط خانم معصومه قارون مجری طرح پیمایش اشتغال دانش‌آموختگان، بیان گردید. سپس شبکه پیمایش دانش‌آموختگان آموزش عالی ایران، نحوه ثبت نام نمایندگان دانشگاهی در شبکه مذکور و بهره گیری از محتوای آموزشی و ارتباطی آن توسط مهندس ایمان جبلی، کارشناس فناوری اطلاعات آمار و عضو تیم پیمایش شرح داده شد. در ادامه نمونه هایی از نتایج پیمایش ثبتی و نیز گزارشی از پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در قالب نرم افزار Tableau توسط آقای حجت علائی ارائه شد. بخش پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.


کلیدواژه ها: حجت اعلائی | رصد اشتغال دانش­ آموختگان | معصومه قارون | ایمان جبلی |