برگزاری نشست تخصصی تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 

نشست تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران؛ پیامدها و خلق گزینه های ممکن، توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست: دکتر محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، دکتر مقصود فراستخواه مدیر گروه برنامه ریزی آموزش عالی موسسه، دکتر محسن شریفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم و دکتر علی خورسندی طاسکوه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  نظرات خود را در خصوص موضوع نشست ارائه می دهند. 

این نشست روز سه شنبه ۱۷ دیماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به میزبانی موسسه برگزار می شود.