سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 

دکتر مقصود فراستخواه دیدگاههای خود را در دومین نشست «ایدئولوژی و برنامۀ درسی» ارائه می کند. این نشست توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، ۲۳ دی ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.
دکتر اسدالله مرادی، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر رضا ملایی و دکتر محمد حسنی دیگر سخنرانان این نشست هستند.

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | ایدئولوژی و برنامۀ درسی | دکتر اسدالله مرادی | دکتر نادر سلسبیلی | دکتر رضا ملایی | دکتر محمد حسنی |