سخنرانی دکتر هادی مرجائی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ | 


 
دکتر هادی مرجائی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "نتایج سه موج مطالعاتی خود درباره سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۱۰ دی در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.