چاپ کتاب حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 

کتاب "حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی ارتقای کیفیت دانشگاهها در راستای توسعه" تألیف دیوید کمپبل و الیاس کارایانس توسط دکتر جواد پورکریمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و امین هماینی دمیرچی ترجمه و در ۱۰۷ صفحه، به بهای ۳۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در چهار فصل تدوین شده است که فصل اوّل به کلیاتی در باب حکمرانی و حکمرانی معرفت­ شناسانه در آموزش عالی، فصل دوّم به  تعریف حکمرانی و آموزش عالی، فصل سوّم به حکمرانی و حکمرانی آموزش عالی و فصل چهارم به نتیجه گیری و پیامدهای احتمالی حکمرانی و حکمرانی معرفت ­شناسانه برای مشاغل آکادمیک اختصاص دارد، همچنین مترجم در مورد کتاب چنین بیان کرده است: 

امروزه دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و همچنین سایر مراکز علمی (مانند مراکز پژوهشی) به سمت رویکردی استقلال طلبانه و خودمختاری حرکت کرده و دخالت­های دولت­ها را برنمی­ تابند، دولت­ها هم بر اساس همین تغییر پارادایمی، نگاه خود را از "دخالت در امور جزیی" به سمت "نظارت بر امور کلان" معطوف کرده­ اند. این نوشتار که با توجه به نیاز دولت و دانشگاه­ها (و موسسات آموزش عالی) به جایگزینی مفهوم حکمرانی به جای مدیریت (و حکومت) نگاشته شده است و بر رویکرد معرفت ­شناسانه حکمرانی با توجه به ساختار معرفتی و پاردایم ­های دانشی، تاکید داشته و ضمن ارائه مفهوم این اصطلاح به تبیین آن و ارائه تصویری از حکمرانی معرفت ­شناسانه و نسبت آن با مفاهیمی چون دانش و مدیریت دانش، همچنین تضمین کیفیت، ارتقای کیفیت و مدیریت کیفیت اقدام نموده است.
 


کلیدواژه ها: امین هماینی دمیرچی | جواد پورکریمی | حکمرانی معرفت شناسانه | ارتقای کیفیت دانشگاهها | دیوید کمپبل | الیاس کارایانس |