مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی؛ ویژه مدیران، رؤسا و معاونین حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی؛ ویژه مدیران، رؤسا و معاونین حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف:
 • تلفیق مناسبی از مبانی نظری و اصول علمـی تجزیه و تحلیل و طراحی استراتژیک سیستم های اطلاعات و فنون مورد استفاده
 • مشخص‌نمودن فرصتهای ثبت و مستندسازی دانش در سازمان
 • کمک به سازمان‌ها برای اجتناب از هدر رفتن فرصت‌ها، دوباره‌کاری تلاش‌ها و هدر رفتن منابع ایفا می‌نماید
 • ارزیابی کارایی سیستمهای کاربردی موجود در سازمان
 • بررسی و اولویتبندی برنامههای مدیریتی مرتبط با سیستمهای اطلاعاتی، مطابق با اهداف سازمان و مدیریت ارشد
 • بررسی فرایندهای سازمانی و تعریف سیستمهای اطلاعاتی مجزا از ساختار سازمانی
 • درگیرکردن تمام مدیران در مشخص کردن اهداف و سیاستهای فناوری اطلاعات
 
 محور ها:
 • مفاهیم و مبانی  
 • مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • از برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی تا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • اهداف برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • رویکردهای مناسب در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی:
 • رویکردهای متدولوژی های مختلف برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی  
 • فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با اهداف سازمانی  
 • نقش و محدوده فعالیت برنامه استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • فاکتورهای تأثیرگذار بر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • مباحث کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • مشکلات مربوط به  برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • بررسی مشکلات برنامه ریزی سیستم های اطلاعات
 • استراتژیکمتدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی  
 • همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات  
 • مفهوم همراستایی استراتژیک کسب وکار وفناوری اطلاعات
 • روند شکل گیری همراستایی استراتژیک   
 • فرایند ایجاد و حفظ همراستایی
 • مدل ها و الگوهای مطرح شده در زمینه همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات  
 • فاکتورهای ارتقا همراستایی بین استراتژی کسب وکار و فناوری اطلاعات
 • طرح برخی ارزیابی ها از انواع مدل های همراستایی استراتژیک
 • پیشینه تحقیقات صورت گرفته در ایران و جهان
 
مخاطبان:
 • کلیه مدیران، رؤسا و معاونین، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی واحدهای ستادی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور

طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
 
مدرسان:
 


ورود به بخش ثبت نام              
مکان دوره های برگزار شده

            


         


      

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کارگاههای آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | WorkShop

Designed & Developed by : Yektaweb