جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در موسسات آموزشی و پژوهشی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز پشتیبانی فنی و مهندسی موسسات آموزشی و پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
جایگاه مدیریت پروژه و کاربرد آن در موسسات آموزشی و پژوهشی؛ ویژه دفاتر طرح و برنامه و مراکز پشتیبانی فنی و مهندسی موسسات آموزشی و پژوهشی

اهداف:
 • شنایی با رویه‌ها و الگوهای متداول مدیریت پروژه
 • توانایی تجزیه وتحلیل فنون برنامه ریزی پروژه
 • فعالیت کردن در کنار مدیران و کارشناسان پروژه
 • بهره گیری از فنون برنامه ریزی پروژه برای ارزیابی موفقیت وشکست پروژه
 
محور ها:
 • مفاهیم و کلیات- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و مهمترین دلایل شکست پروژه ها- نگاهی به وضعیت مدیریت پروژه در ایران و جهان
 • مفاهیم و کلیات در زمینه مدیریت پروژه
 • تدوین منشور پروژه - شناسایی ذینفعان پروژه
 • فرآیندهای برنامه ریزی شامل: WBS- مدیریت ریسک و تحلیل های کمی و کیفی- برآورد هزینه و بودجه بندی - برنامه ریزیها (ارتباطات - PROJECT PLAN - و شناسایی زیر پروژه ها
 • مهارتهای کلیدی مدیریت عمومی (راهبری-همکاری تیمی-انگیزش-برقراری ارتباط-تفاهم- مذاکره)- آشنایی با فرآیندهای مدیریت پروژه
 • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و شکست پروژه ها
 • مدلهای بلوغ سازمان و سطوح آن
 • پیاده سازی نظام جامع ، اهداف ، راهکارها و ارائه مدل پیاده سازی نظام جامع - متدولوژی مدیریت پروژه های بزرگ
 • متدولوژی پروژه های بزرگ (کلیه فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامیه)
 • پیاده سازی نظام جامع ، اهداف ، راهکارها و ارائه مدل پیاده سازی نظام جامع - متدولوژی مدیریت پروژه های متوسط و کوچک
 
 مخاطبان:
 • کلیه مدیران، کارشناسان مسئول و اعضاء هیأت علمی که مسئولیت اجرایی در موسسات آموزشی و پژوهشی  دارند
 • کارشناسان فنی، کنترل پروژه و مدیران کارگاه های ساخت و تولید
  
طول دوره:
 • مدیران ارشد: ۴ ساعت
 • مدیران پروژه: ۸ ساعت
 • مدیران اجرائی: ۶ ساعت
 • کارشناسان اجرایی: ۱۲ ساعت
 • اعضاء هیأت علمی مسئول در مراکز: ۶ ساعت
مدرسان:


ورود به بخش ثبت نام              




مکان دوره های برگزار شده

            


         


      

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کارگاههای آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | WorkShop

Designed & Developed by : Yektaweb