سخنرانی دکتر مریم سادات قریشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳۰ | 

دکتر مریم سادات قریشی "ضرورت توجه به رویکرد کارآفرینی در دانشگاههای ایران" را به بحث می‌گذارد. این سخنرانی ۲ دیماه به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران برگزار می‌شود. 

کلیدواژه ها: جمعیت توسعه علمی ایران | مریم سادات قریشی |