پیام خود را بنویسید
 

کارگاه نرم افزار Smart PLS روز ۱۹ آذر ۱۳۹۸


کلیدواژه ها: کارگاه آموزشی | Majid Ghasemi | Smart PLS | دکتر مجید قاسمی |