کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

اشتراک گذاری ایده ها و تجارب

گزارش رویداد تاریخ برگزاری ارائه دهنده موضوع
پنجم دی ماه ۹۸ سیده مریم حسینی لرگانی تدوین و بازنگری برنامه درسی دانشگاهی؛ کالبدشکافی و ارائه یک راهنمای عملیاتی
دوازدهم آذرماه ۹۸ منصوره مهدی زاده تحلیل جامعه شناختی گشترس بی رویه تحصیلات تکمیلی در ایران
بیست و یکم آبان ماه ۹۸ احمد علمی یزدان پناه تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران؛ عرضه یک تجربه پژوهشی
بیست و سوم مهرماه ۹۸ عباس رشنوادی مقایسه نظام ارزیابی موسسات علمی در ایران و آلمان
نهم مهرماه ۹۸ نسرین نورشاهی مدیریت پژوهش؛ ارائه تجربه شرکت در کارگاه آموزشی در برلین آلمان