سخنرانی خانم شادی روحانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ | 

خانم شادی روحانی کارشناس مسئول موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کتاب مهره حیاتی را معرفی و بررسی  می‌کند. این نشست روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه از مجموعه نشست‌های یک ماه یک کتاب در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: یک ماه یک کتاب | شادی روحانی | مهره حیاتی |