سخنرانی دکتر محمد جواد صالحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۲ | 

دکتر محمد جواد صالحی، عضو هیأت علمی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سلسله سمینارهای تخصصی دکتری «بررسی وضعیت بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی ایران، آموزش های مهارتی و بازار کار» سخنرانی می کند. این نشست، ۱۷ آذرماه به میزبانی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
دکتر غلامعلی فرجادی، دیگر سخنران این نشست خواهد بود.