پیام خود را بنویسید
 

تحصیل بیش از سه میلیون دانشجو در کشور

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 

تهران- ایرنا- جمعیت دانشجویی کشور بر اساس تازه‌ترین آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به سه میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر رسیده‌است.
 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق روال هر ساله کتاب آمار آموزش عالی ایران را منتشر کرد.
جامعه آماری این طرح ملی، تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صلاح اعطا می کنند.
یکی از حوزه های مهم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی، شناسایی میزان کم و کیف دانشجویان ورودی به این نظام است. ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی کشور، در واقع همان پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ نظام آموزش عالی هستند که در موسسات آموزش عالی ثبت نام کرده و به تحصیل اشتغال دارند.
در ادامه به جدیدترین آمار آموزش عالی ایران بر اساس این سال تحصیلی اشاره می شود.
تعداد دانشجویان ثبت نام کننده
در این سال تحصیلی، یک میلیون و ۲ هزار و ۱۱۵ نفر در موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۴۰ هزار و ۷۷۳ نفر را زنان (معادل ۴۳.۹۸ درصد) و ۵۶۱ هزار و ۳۴۲ نفر (معادل ۵۶.۰۲) را مردان تشکیل می دهند.
به عبارت دیگر درصد ثبت نام شدگان مرد در موسسات آموزش عالی بیشتر از زنان است.
از مجموع ثبت نام شدگان جدید، ۶۲۳ هزار و ۳۳۴ نفر در موسسات آموزش عالی دولتی و ۳۷۸ هزار و ۷۸۱ نفر در موسسات آموزش عالی غیردولتی ثبت نام کردند که ۶۲.۲۰ درصد آنان در دانشگاه های دولتی و ۳۷.۸۰ درصد در دانشگاه های غیردولتی مشغول به تحصیل هستند.
توزیع درصد ثبت نام شدگان به تفکیک نوع تحصیل در سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ حاکی از آن است که ۹۳.۷۰ درصد معادل ۹۳۸ هزار و ۹۴۴ نفر از ثبت نام شدگان به صورت روزانه، ۴.۲۶ درصد معادل ۴۲ هزار و ۶۶۳ نفر در نوبت دوم، ۲ صدم درصد معادل ۲۲۷ نفر در فراگیر، ۱.۲۶ درصد معادل ۱۲ هزار و ۶۶۸ نفر در دوره های الکترونیکی، ۷۶ صدم درصد معادل هفت هزار و ۶۱۳ نفر در پردیس پذیرفته شده و ثبت نام کردند.
۲۵۵ هزار و ۷۵ نفر معادل ۲۵.۴۵ نفر از ثبت نام شدگان در دوره کاردانی، ۵۲۴ هزار و ۸۸۲ نفر معادل ۵۲.۳۸ درصد در دوره کارشناسی، ۱۸۳ هزار و ۶۳۷ نفر معادل ۱۸.۳۲ درصد در دوره کارشناسی ارشد، ۱۲ هزار و ۷۹۴ نفر معادل ۱.۲۸ درصد در دوره دکتری حرفه ای و ۲۵ هزار و ۷۲۷ نفر معادل ۲.۵۷ درصد نیز در دوره دکتری تخصصی نام نویسی کردند.
از مجموع ثبت نام شدگان، ۴۹۱ هزار و ۱۵۷ نفر معادل ۴۹.۰۱ درصد در گروه علوم انسانی، ۵۱ هزار و ۶۶۶ نفر معادل ۵.۱۶ درصد در گروه علوم پایه، ۵۱ هزار و ۱۹۲ نفر معادل ۵.۱۱ درصد در گروه علوم پزشکی، ۲۸۸ هزار و ۹۶ نفر معادل ۲۸.۷۵ درصد در گروه فنی و مهندسی، ۳۴ هزار و ۸۶۲ نفر معادل ۳.۴۸ درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی و ۸۵ هزار و ۱۴۲ نفر معادل ۸.۵۰ درصد در گروه هنر تحصیلات خود را آغاز کردند.
در بخش دولتی، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۱۸۹ هزار و ۶۱۷ نفر بیشترین و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی با ۶ هزار و ۲۸۴ نفر کمترین تعداد ثبت نام شدگان را دارند.
همچنین در بخش غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۸۰ هزار و ۱۷۱ نفر بیشترین تعداد ثبت نام شدگان را داراست.
۱۸۹ هزار و ۶۱۷ نفر معادل ۱۸.۹۲ درصد در دانشگاه های وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۰۴ هزار و ۳۲۵ نفر معادل ۱۰.۴۱ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۷۶ هزار و ۱۰۱ نفر معادل ۱۷.۵۷ درصد در دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۹۱ هزار و ۸۴۴ نفر معادل ۹.۱۷ درصد در دانشگاه فنی و حرفه ای، ۹ هزار و ۵۷۹ نفر معادل ۰.۹۶ درصد در دانشگاه فرهنگیان، ۴۵ هزار و ۵۸۴ نفر معادل ۴.۵۵ درصد در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۶ هزار و ۲۸۴ نفر معادل ۰.۶۳ درصد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، ۲۸۰ هزار و ۱۷۱ نفر معادل ۲۷.۹۶ درصد در دانشگاه آزاد اسلامی و ۹۸ هزار و ۶۱۰ نفر معادل ۹.۸۴ درصد در موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ثبت نام کردند.
بدین ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کمترین تعداد ثبت نام شدگان را در بین موسسات آموزش عالی کشور دارا هستند.
بر اساس آمار دیگری، استان های تهران با تعداد ۲۰۲ هزار و ۷۸۵ نفر معادل ۲۰ و ۲۴ درصد، خراسان رضوی با ۶۷ هزار و ۹۶۶ نفر معادل ۶.۷۸ درصد، اصفهان با ۶۴ هزار و ۵۰۱ نفر معادل ۶.۴۴ درصد، مازندران با ۵۷ هزار و ۵۳۱ نفر معادل ۵.۷۴ درصد بیشترین پذیرش ثبت نام شدگان جدید را در میان استان های کشور دارا هستند.
استان های ایلام با تعداد هشت هزار و ۵۵۴ نفر معادل ۸۵ صدم درصد، خراسان شمالی با ۹ هزار و ۷۳۴ نفر معادل ۹۷ صدم درصد، چهار محال و بختیاری با ۱۰ هزار و ۲۴۸ نفر معادل ۱.۰۲ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با تعداد ۱۱ هزار و ۶۰۶ نفر معادل ۱.۱۶ درصد کمترین پذیرش ثبت نام شدگان را داشتند.

کلیدواژه ها: خبرگزاری ایرنا | آمار آموزش عالی ایران |