برگزاری بیست و هفتمین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۴ | 

بیست و هفتمین پنل میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان «آینده منابع مالی دانشگاه با تأکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع» با همکاری دانشگاه کاشان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل های میز آینده پژوهی با حضور جمعی از مدیران ستادی وزارت علوم، برخی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف و مدیران، اعضای هیات علمی، کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه کاشان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،  از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه یازدهم آذرماه ۹۸ در سالن جلسات اجتماعات دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.


کلیدواژه ها: آینده منابع مالی دانشگاه | پنل 27 | بیست و هفتمین پنل میزآینده پژوهشی آموزش عالی | تنوع بخشی به منابع | دانشگاه کاشان |