ارائه دکتر احمدرضا روشن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 

دکتر احمدرضا روشن کتاب هنر عشق ورزیدن را معرفی و بررسی می‌کند. این نشست روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه از مجموعه نشست‌های یک ماه یک کتاب در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: یک ماه یک کتاب | دکتر احمدرضا روشن | هنر عشق ورزیدن |