انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 

تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد مشارکت و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منعقد شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه  تفاهم نامه یاد شده به امضای دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر الهه حجازی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رسید. 
گفتنی است: همکاری مشترک در مسیر نهادسازی، مبادله پژوهش گر، کارشناس، مشاورین تخصصی، نرم افزارها و سخت افزارها در مسیر تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت اثربخش دانشگاهی و سایر موارد مورد توافق، همکاری‌ در آموزش های کوتاه مدت، مبادله استاد و دانشجو، برگزاری سمینارها، کنفرانس های مشترک و برگزاری کارگاه‌های دانش افزایی دانشکده و موسسه، گسترش همکاری های پژوهشی و حمایت‌های لازم از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در قلمرو آموزش عالی، همکاری های آموزشی، مبادله استاد و دانشجو، تربیت نیروی متخصص در قالب تعریف دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در رشته های مورد نیاز به صورت آموزشهای رسمی و غیر رسمی، همکاری مشترک در برگزاری همایشها، نشستها و پنل های تخصصی و پدید آوردن آثار علمی در برگیرنده کتاب، نشریه، ویژه نامه در ارتباط با مسائل دانشکده و نظام آموزش عالی کشور، استفاده از امکانات رفاهی و زیرساخت های همدیگر برای برگزاری همایش‌ها، نشست ها و پنل های تخصصی و سایر امور رفاهی مورد توافق عمده محورهای تفاهم نامه منعقده بین موسسه و دانشکده است.

کلیدواژه ها: تفاهم نامه همکاری | دکتر الهه حجازی | دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه تهران |