سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 

دکتر یعقوب انتظاری، مدیرگروه اقتصاد آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در نشست «اقتصاد آموزش عالی ایران و ظرفیت جذب دانشجویان بین‌المللی»، سخنرانی می کند. این نشست، ۲۰ آبان ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
دکتر صالح رشید حاجی خواجه‌لو، دیگر سخنران این نشست خواهد بود.

کلیدواژه ها: دکتر یعقوب انتظاری | اقتصاد آموزش عالی ایران | ظرفیت جذب دانشجویان بین‌المللی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دکتر صالح رشید حاجی خواجه‌لو |