سخنرانی دکتر محمدجواد صالحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 

دکتر محمدجواد صالحی، عضو هیأت علمی موسسه در همایش ملی "پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران" سخنرانی می کند. این همایش ۲۰ و ۲۱ آبانماه با حمایت موسسه و به همت انجمن جمعیت شناسی ایران در تالار ایوان شمس برگزار می شود.

کلیدواژه ها: پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران | دکتر محمدجواد صالحی |