سخنرانی دکتر احمدعلی یزدان پناه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 

دکتر احمدعلی یزدان پناه عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه، "تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران؛ عرضه یک تجربه پژوهشی" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۲۱ آبانماه در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: عرضه یک تجربه پژوهشی | تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران | دکتر احمدعلی یزدان پناه |