کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی خانم معصومه قارون

 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 

معصومه قارون، عضو هیأت علمی موسسه در میزگرد سیاست های جمعیتی و بهره گیری از سرمایه انسانی در همایش ملی "پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران" سخنرانی می کند. این همایش ۲۰ و ۲۱ آبانماه با حمایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و به همت انجمن جمعیت شناسی ایران در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

کلیدواژه ها: تالار ایوان شمس | انجمن جمعیت شناسی ایران | میزگرد سیاست های جمعیتی و بهره گیری از سرمایه انسانی | معصومه قارون |